THÔNG SỐ SIZE ÁO THUN NAM NỮ

 

THÔNG SỐ SIZE ÁO KHOÁC/GIÓ

 

THÔNG SỐ SIZE ÁO BHLĐ

 

THÔNG SỐ SIZE ÁO BẢO VỆ

 

THÔNG SỐ SIZE ÁO SƠ MI NAM

 

THÔNG SỐ SIZE ÁO SƠ MI NỮ

028 38 107 145