Phụ kiện bảo vệ thông tư 08/2016 (mới)

Phụ kiện bảo vệ thông tư 08/2016 (mới)

Danh mục: ĐP BẢO VỆ

-

Theo quy định

PHỤ KIỆN BẢO VỆ THÔNG TƯ 08/2016 (MỚI) BAO GỒM:

  1. Nón bảo vệ
  2. Sao bảo vệ(có 2 loại: sao nhỏ và sao lớn).
  3. Cầu vai (có 2 loại: cầu vai thêu nút nhỏ và cầu vai thêu nút lớn)
  4. Ve áo (có 2 loại: ve inox và ve chỉ thêu)

Qúy khách hàng có thể tham khảo thê, quy định về trang phục cho lực lượng bảo vệ tại đây: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-08-2016-TT-BCA-trang-phuc-bao-ve-co-quan-doanh-nghiep-304257.aspx

PHỤ KIỆN BẢO VỆ THÔNG TƯ 08/2016 (MỚI) BAO GỒM: cầu vai (có 2 loại: cầu vai thêu nút nhỏ và cầu vai thêu nút lớn), ve áo (có 2 loại: ve inox và ve chỉ thêu), nón bảo vệ, sao bảo vệ(có 2 loại: sao nhỏ và sao lớn).

NÓN BẢO VỆ + SAO BẢO VỆ (có 2 loại: sao nhỏ và sao lớn)

 

 

CẦU VAI có 2 loại: cầu vai thêu nút nhỏ và cầu vai thêu nút lớn

 

 

Ve chỉ thêu

Ve inox

VE CHỈ THÊU có 2 loại: ve inox và ve chỉ thêu

(P.KD) 090 8003 269