Thiết kế và may mẫu

Thiết kế và may mẫu
  • Bạn được tự do đưa ý kiến thiết kế mẫu theo yêu cầu , được chọn màu sắc và chất liệu vải sẽ được đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình đến khi nào bạn ưng ý. Bạn có thể tự do sáng tạo hoặc nếu bạn chưa có ý tưởng gì về mẫu thiết kế thì sẽ có nhân viên Tuấn Thắng lên ý tưởng giúp bạn.
  • Mẫu thiết kế bạn nhận được sẽ bao gồm hình ảnh logo , slogan , các chi tiết nhỏ khác , …. Sau khi bạn duyệt mẫu thiết kế Tuấn Thắng sẽ bắt đầu tất cả các công đoạn và tiến hành may , in …..
(P.KD) 38 107 179