BẢNG MÀU VẢI CÁ SẤU TICI 65/35 

 

 

 


 

BẢNG MÀU VẢI CÁ MẬP 65/35

 

 

 

 


 

 

BẢNG MÀU CÁ SẤU POLY THÁI THẤM HÚT

 

 

 

 

 


BẢNG MÀU COTTON 100%

 

 

 

 


 

BẢNG MÀU COTTON TICI 65/35

 

 

 

 

 


 

BẢNG MÀU THUN LẠNH

 

 

 

 


 

BẢNG MÀU KAKI THUN

 

 


 

BẢNG MÀU KAKI THÀNH CÔNG

 

 

 

 


 

BẢNG MÀU KATE Ý

 

 

 

 


 

BẢNG MÀU KATE FORD

 

 


 

BẢNG MÀU KATE SILK

 

Lưu ý: Bảng màu trên là ảnh chụp thật từ Tuấn Thắng, khi up ảnh không tránh khỏi chất lượng ảnh cũng như màu sắc có phần chênh lệch với thực tế ít nhiều.

 

 

(P.KD) 38 107 179